2009-07-24
Nyhet

Wiki får vara ifred för Apple

Apple kovänder och låter Wiki-operatör vara ifred.

Jag bloggade tidigare om hur Wiki-operatören bet tillbaka mot Apple.

(via Macfeber)© 2020 Omsoc Publishing AB