2009-07-26
Nyhet

När män var män, och datorer var datorer…

var det så här nyhetsrapportering fungerade.

Allt var bättre förr.



© 2018 Omsoc Publishing AB