2009-12-10
Nyhet

Installera Mailgraph på OS X Server

Mailgraph är ett väldigt intressant och användbart verktyg för att generera grafer över mottagna, skickade och blockerade mail till din mailserver. Mailgraph finns sedan tidigare för exempelvis Linux men går även att köra under Mac OS X Server 10.4 eller seanare.

Läs hur du installerar underverket här.© 2020 Omsoc Publishing AB