2009-12-18
Nyhet

Apple uppdaterar mailservern i Snow Leopard Server

Apple har släppt en uppdatering kallad Mail Services Update 1.0 som endast är till för Snow Leopard Server 10.6.2. Informationen om vad uppdateringen egentligen innehåller är som vanligt ganska knapphändigt:

This update addresses issues affecting overall mail service reliability and performance. The update is recommended for all servers running Mac OS X Server version 10.6.2, and can only be installed on version 10.6.2.

This update includes the following improvements:

Allows the Mail service to recover from an interruption in Directory Services
Reduces Mail service memory usage

Jag kommer att lägga på den på en av mina testservrar under dagen och återkommer med eventuella problemrapporter.

Uppdateringen väger strax under 22 megabyte och finns i Software Update.© 2020 Omsoc Publishing AB