2010-04-28
Länk

Mer om Twitter/Apple II-hacket

yergacheffe:

The Apple II has an 8-bit 6502 CPU running at 1 MHz, so it can literally execute thousands of instructions per second. In other words, it’s about a million times slower that the computer you are using right now.

Det är svårt att inte börja tänka tillbaka på sin första hemdator när man läser hela den berättelsen.© 2020 Omsoc Publishing AB