2010-07-01
Nyhet

App Store inte för företagskunder, del två

Som utlovat kommer här lite mer om App Store och Apples ovilja att redovisa moms på kvittona när man köper en applikation via iTunes.

Jag ställde två enkla frågor:

1. Varför är moms inte inkluderat i kvittot från ITunes när man köper en applikation.
2. I användaravtalet står det att det man köper från iTunes, musik och annat material, är för laglig personlig icke-kommersiell användning. Innebär det att företag inte får köpa från App Store?

På fråga nummer ett blev svaret kort och gott att momsen är inkluderad men Apple har ingen juridisk skyldighet att redovisa den.

På fråga nummer två blev svaret ungefär lika kort: Köp från App Store hanteras av ett annat användaravtal om man är företagskund.

Så jag svarade med att kolla upp hos Skatteverket hur det ligger till med punkt ett. Och det visar sig att man enligt svensk skattelag så måste moms alltid specificeras på ett kvitto eller en faktura, oavsett om köparen är en person eller ett företag.

Däremot är det så att om två företag handlar med varandra inom EU måste det köpande företaget betala moms i det land som det är skrivet i. Lite lurigt där för er som sitter på företag som ägare eller anställd och köper applikationer från Apple och iTunes. Nu är det oftast småsummor det rör sig om men det kan också innebära att man inte betalar den moms som man egentligen ska betala till Skatteverket. De brukar ju ha ett och annat att säga om det, Skatteverket.

Jag bad också Apple visa upp eller åtminstone ge en URL till var jag kunde hitta avtalet för köp av applikationer i App Store som gäller för företag.

Än så länge har jag inte fått något svar.© 2021 Omsoc Publishing AB