2010-07-19
Nyhet

Apple vs. Gizmodo

Domstol har upphävt den husrannsakan som vilken polis och åklagare lutade sig mot när de sparkade ner dörren hos Jason Chen, skribenten på Gizmodo som avslöjade den kommande iPhone 4-prototypen. En husrannsakan som kom till efter en anmälan från Apple.

Gizmodo och Chen har nu gått med på att “samarbeta” med polisen. Fortsättning följer.© 2019 Omsoc Publishing AB