2010-09-27
Nyhet

Justitiedepartementet läxar upp Apple och Pixar

Amerikanska justitiedepartementet har gett Apple, Pixar, Adobe, Google, Intel och Intuit rejält med smäll på fingrarna. I en skrivelse från departementet kräver det att de sex företaget omedelbart slutar ingå avtal med varandra som hindrar anställda från att bli rekryterade från ett av dessa företag till ett annat.

Exempelvis hade Apple avtal med Adobe och Pixar om att inga anställda från Apple kunde rekryteras till de två senare företagen.

Intressant nog har detta pågått i närmare fem års tid:

Beginning no later than 2006, Apple and Google executives agreed not to cold call each other’s employees. Apple placed Google on its internal “Do Not Call List,” which instructed employees not to directly solicit employees from the listed companies. Similarly, Google listed Apple among the companies that had special agreements with Google and were part of the “Do Not Cold Call” list;

Beginning no later than May 2005, senior Apple and Adobe executives agreed not to cold call each other’s employees. Apple placed Adobe on its internal “Do Not Call List” and similarly, Adobe included Apple in its internal list of “Companies that are off limits”.

Beginning no later than April 2007, Apple and Pixar executives agreed not to cold call each other’s employees. Apple placed Pixar on its internal “Do Not Call List” and senior executives at Pixar instructed human resources personnel to adhere to the agreement and maintain a paper trail.

Läs mer här.

(Via Daring Fireball)© 2021 Omsoc Publishing AB