2010-11-07
Nyhet

Webbserver på 20 rader kod

Ett shellscript i bash, närmare bestämt.© 2021 Omsoc Publishing AB