2011-12-04
Nyhet

Hur tänker en programmerare

Peter Lindberg:

Kod. Hela dagarna skriver jag kod. Och kod är text på sätt och vis. Den kommunicerar med maskinen och instruerar vad den ska göra. Men i ännu högre grad kommunicerar den med de människor som läser den. Den måste förstås: intentionerna bakom, syftet som ska uppnås. Den måste också vara syntaktiskt och semantiskt korrekt; den måste förstås av maskinen – ingen tvetydighet.

Läsvärt.© 2019 Omsoc Publishing AB