2012-03-06
Nyhet

Kreditkortsföretag pressar Paypal om "fel" e-böcker

Techdirt:

We have become quite accustomed to Paypal arbitrarily deciding to shut down the payment services for a website with no warning and little recourse. Usually when it does so, it acts through its own volition. However, Paypal also has to deal with the whims of the credit card companies with which it is partnered. With that business arrangement, when a credit card company says to jump, Paypal must comply. When it does so, it effects all its own customers as well. Ebook publisher Smashwords reports that it has become one of the latest recipients of one such action. Under pressure from credit card providers, Paypal has put in place a policy that it would no longer process payments for ebooks that contained themes of rape, incest, beastiality and underage sexual content. It then decided to give Smashwords less than a week to remove all books that fit those criteria.

Smashwords, en sajt där du alltså kan sälja dina egna e-böcker, tvingas nu ta bort titlar som kreditkortsbolagen anser vara tvivelaktiga. Jag är den förste att skriva under på att de exempel som nämns ovan knappast är trevliga, men om de inte bryter mot lagen så är detta ett ganska allvarligt intrång i yttrandefriheten. Om detta vore i Sverige det vill säga, nu är det ju USA vi pratar om och där gäller endast dollarns lag.

Frågan är ju vad nästa steg är – ska bokförläggare tvingas ta bort böcker som kritiserar exempelvis Visa? Ska filmåterförsäljare tvingas ta bort filmer exempelvis klassiska Animal House för att filmen innehåller “fel” humor? The Sky’s The Limit, som de säger på andra sidan pölen.© 2021 Omsoc Publishing AB