2012-05-18
Nyhet

Försöker din Lion Server skicka e-post till IPv6-adresser?

Kombinationen IPv6 och Postfix (den bakomliggande funktionen för SMTP) i OS X Lion Server är “intressant”. Om du inte har explicit slagit av IPv6 i OS X Lion Server (och då räcker det inte med att ställa in IPv6 till “Automatically” i nätverksinställningarna) så finns risken att om den mottagande mailservern har en IPv6-adress så kommer din mailserver att försöka skicka till den först även om varken din server eller din gateway/brandvägg har IPv6 uppsatt.

Så här ser det ut som standard i nätverksinställningarna i OS X Lion Server rörande IPv6:

Det irriterande är att det inte går att slå av IPv6 fullständigt från det grafiska gränssnittet:

För att vara säker på att din OS X Lion Server skickar mail till en IPv4-adress gör så här:

1. Öppna terminalen och skriv (som root eller medelst sudo):

networksetup listallnetworkservices

På min Xserve får jag följande resultat, vilket du också kommer att få på en Mac Pro (minus serieporten):

root# networksetup listallnetworkservices
An asterisk (*) denotes that a network service is disabled.
Ethernet 2
Ethernet 1
*Built-in Serial Port (1)
FireWire

Har du en Mini som server får du endast upp en ethernetport:

2. Leta fram vilken nätverksport du vill slå av IPv6 för, i mitt fall “Ethernet 1” och skriv följande:

networksetup -setv6off “Ethernet 1”

Nätverkskonfigurationen kommer nu att se ut så här i OS X Lion Server:

När du ändå håller på kan du också redigera /etc/postfix/main.cf och ändra raden “inet_protocols” till följande:

inet_protocols = ipv4

Starta om Postfix med följande kommando i terminalen:

postfix reload

Glöm inte att kolla /var/log/mail.log för att verifiera att detta fungerat ordentligt.

Nu kommer din mailserver att uppföra sig igen. Rock on!© 2019 Omsoc Publishing AB