2012-06-05
Nyhet

Facebook rekryterar iPhone-hackare

Officiellt så är de praktikanter, men det skulle förvåna mig om de inte blir anställda rätt snart…



© 2018 Omsoc Publishing AB