2012-07-22
Nyhet

Att bli uppköpt av Google eller Facebook…

… innebär ofta döden för produkten som det uppköpta företaget har utvecklat. Statistiken talar sitt tydliga språk.© 2019 Omsoc Publishing AB