2012-07-28
Nyhet

Nästa gång du läser en rubrik med ordet "iPad-dödare"…

… så ta följande i beaktande:

iPad-försäljningen står för 25 procent av Apples intäkter. Och Apple tjänar våldsamt mycket pengar, och gjorde det även innan iPad.

Brian Hall:

Pre-iPad, Apple was a giant tech company. Any other large tech company create an entirely new product/line of business in the last two years — the last ten years — that has delivered 25% of revenues? Microsoft? Google? HP? Dell?© 2021 Omsoc Publishing AB