2013-11-20
Nyhet

Filantropen Steve Jobs

Om det är något Steve Jobs återkommande fick kritik för under sitt liv så var det hans till synes i princip obefintliga intresse för välgörenhet. När Jobs återvände till Apple avslutade han också alla de välgörenhetsprogram som Apple då deltog i. Anledningen var, inte helt överraskande, att företaget blödde ekonomiskt och att pengarna behövdes för den egna verksamheten, men Apple meddelade också att satsningarna på välgörenhet skulle återupptas när företagets ekonomi åter var i balans. Detta blev inte verklighet förrän Tim Cook tagit över som VD.

Stanford Social Innovation Review kallade år 2007 Apple för “ett av Amerikas minst generösa företag” när det gällde just välgörenhet. Steve Jobs kritiserades också för att han till skillnad från andra miljardärer som Bill Gates och Warren Buffet inte offentligt avsatte pengar ur sin personliga förmögenhet till välgörande ändamål.

Jobs och Apples ovilja att donera pengar ansågs av många vara stötande då det i USA är det mer eller mindre kutym att de rika ger pengar till en eller flera välgörenheter. Även om Jobs genom sin hustru, som i sin tur är väldigt aktiv inom olika välgörenheter, skänkt så hade det enligt många inte direkt skadat om Jobs själv pangade iväg några miljoner dollar till en god sak i sitt egna namn.

Intressant nog startade Jobs faktiskt 1987 en stiftelse vid namn The Steven P Jobs Foundation, som skulle ägna sig åt att stötta olika projekt inom hälsa och vegetarisk kost. Stiftelsens första och enda projekt visade sig senare ha varit att Jobs bad Paul Rand, som gjorde den berömda NeXT-logotypen, att designa en logotype åt Jobs stiftelse.

Femton månader efter dess grundande så lade Jobs ned stiftelsen utan vidare förklaring och om man googlar på ämnet finns ytterst få sidor som har någon information om den sedan länge nedlagda stiftelsen.

Men det finns ljuspunkter här och där. Det ryktades om att Jobs skänkte 150 miljoner dollar till Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, men det varken bekräftades eller förnekades av Jobs eller hans familj.

Idag avslöjades det också att en Apple II som Jobs cirka 1980 skänkte till en stiftelse vid namn Seva nu återlämnats till Jobs familj. Datorn har tillbringat 33 år i Katmandu i Nepal. Seva grundades 1978 av Larry Brilliant, som några innan träffade Jobs när han hängde i Indien. När Brilliant startade Sema donerade Jobs 5 000 dollar, en Apple II och programmet Visicalc för att kunna organisera Semas kamp mot smittkoppor i Indien och arbeta med ögonoperationer för fattiga i området. När Larry Brilliant återlämnade Apple II-datorn till Jobs familj berättade han att Sema inte skulle ha funnits utan Steve Jobs bidrag.

Steve Jobs kunde onekligen ha gjort betydligt mer inom välgörenhet och inte behövt skämmas över att det blivit känt för allmänheten, men det är å andra sidan få som vet hur mycket han egentligen skänkte bort under sitt liv. Jobs var en extremt privat person som aldrig berättade om sig eller sin familj i media, och sällan om sig själv och sin karriär. Det var kanske så enkelt som att det inte var hans stil att skylta med hur han valde att använda sin förmögenhet.© 2021 Omsoc Publishing AB