2014-05-26
Nyhet

Google har redan din e-post

Kör du egen e-postserver eller har ditt e-postkonto hos en annan leverantör än Google? Det kanske inte spelar så stor roll eftersom Google sannolikt har en hel del av den e-post du skickat ändå:

A few years ago, I was surprised to find out that my friend Peter Eckersley — a very privacy conscious person who is Technology Projects Director at the EFF — used Gmail. I asked him why he would willingly give Google copies of all his email. Peter pointed out that if all of your friends use Gmail, Google has your email anyway. Any time I email somebody who uses Gmail — and anytime they email me — Google has that email.

Detta betyder givetvis inte att du ska lägga dig ned på marken med tassarna i vädret och flytta din e-post till Gmail och Google, men kanske du i framtiden ska vara lite mer försiktig vad du skickar till vänner och affärskontakter som använder Gmail.© 2020 Omsoc Publishing AB