2014-12-14
Nyhet

Billiga konsulter är billiga av en anledning

Tomas Qviberg:

Att placera förvaltningen av systemen i ett fjärran land, långt från dem som behärskar språket, systemets uppbyggnad – och inte minst affärsprocesserna – är oklokt. Milt uttryckt. Ledtiderna för de ständiga förändringar som systemen genomgår kan bli uppemot sex månader från tidigare kanske några dagar. Mest beroende på den byråkrati som blir viktig när det finns språk- och kulturbarriärer.

De exempel jag sett på outsourcing till IT-tekniker som sitter i länder långt från vårt har varit total pannkaka. Språkbarriären, brist på känsla för hur driften faktiskt ska skötas i praktiken och en total avsaknad av erfarenhet hur man hanterar ett panikläge och där man bara eskalerar till nästa chef tills någon vågar ta ett beslut är typiska exempel på det. Tar man in konsulter ska de befinna sig nära den egna verksamheten och arbeta tillsammans med den egna personalen, inte ersätta den.© 2019 Omsoc Publishing AB