Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-04-16
Länk

Inga fler OS X-tester från Siracusa

John Siracusa:

There is no single, dramatic reason behind this. It’s an accumulation of small things—the time investment, the (admittedly, self-imposed) mental anguish, the pressure to meet my own expectations and those of my readers year after year—but it all boils down to a simple, pervasive feeling that this is the time to stop.

I’ve done this. It is done.

En serie artiklar över 15 år som gått till historien och på gott (och ont för oss övriga som inte har samma kapacitet och kunskaper som Siracusa) format hur ett test av ett operativsystem ska se ut.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin