Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-05-26
Nyhet

Turkiet flitigast att censurera på Twitter

Landet som fortfarande tror att de ska få bli medlemmar i EU är värre på att försöka censurera Twitter än exempelvis Ryssland. Långt värre.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin