2015-06-03
Nyhet

Swift är framtiden

Jack Nutting håller föredrag om Swift och vad man bör tänka på innan man går över till att enbart utveckla med det.© 2019 Omsoc Publishing AB