2015-06-22
Nyhet

Oklart rättsläge kan stoppa iBeacon i Sverige

Datainspektionen:

I och med att tekniken gör det möjligt att följa hur en besökare rör sig i Västerås city, och att man hittills gjort det utan att informera, så har vi kommit fram till att det inte är tillåtet

En av många användningsområden för iBeacon är som bekant att med hjälp av Bluetooth bestämma hur nära en iOS-enhet är en butik och därefter koppla närvaron av iOS-enheten och dess ägare till en applikation för att exempelvis visa erbjudanden.

Huruvida det räcker med att ha applikationen (och godkänna dess avtal) och att ha ett klistermärke på fönstret till butiken som informerar om iBeacon för att komma runt Datainspektionens förbud låter jag vara osagt.© 2019 Omsoc Publishing AB