2015-07-04
Nyhet

Cirkus Julian Assange fortsätter

Julian Assange rapporterades först ha begärt politisk asyl i Frankrike. Detta fick han ganska omgående avslag på då fransmännen till skillnad från Assange själv inte anser att Assange är i en “omedelbar fara” som Assange menar att han är. Frankrike påpekar också att Assange fortfarande är efterlyst (av den svenska åklagarmyndigheten) vilket innebär att han garanterat skulle bli utlämnad till Sverige i det ögonblick han lämnar Equadors ambassad.

Slutklämmen är dock obetalbar och visar också på vilket oerhört stort ego Julian Assange har. Här en kommentar från hans advokat:

My client has stated that, if the competent French authorities decided to give him protection, he would receive this offer positively

Med andra ord: Assange är villig att vistas i Frankrike om de rätta franska myndigheterna ber honom komma dit.

Så storsint av honom.

Jag rekommenderar övrigt att alla ser filmen We Steal Secrets om Wikileaks och allmänhet och Julian Assange i synnerhet. En film den storsinte Assange begärde en miljon dollar för att delta i och när han inte fick betalt begärde han istället av regissören att denne skulle berätta för Assange vad de andra personerna som intervjuades för filmen sade om Assange.© 2020 Omsoc Publishing AB