Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-07-22
Nyhet

Nytt säkerhetshål i OpenSSH

Förhoppningsvis något Apple ser till att patcha i OS X så snart en uppdatering finns som löser problemet., i synnerhet med tanke på att det gör det högst möjligt att genomföra brute force-attacker mot en server.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin