Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-08-11
Nyhet

Googles största utmaning efter namnbytet till Alphabet

Givetivis kan gatorna i Googleplex inte fortsätta heta som de heter idag.

Mitt förslag enligt bilden ovan.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin