Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-09-24
Nyhet

Slut på IPv4-adresser i USA

ARIN:

ARIN issued the final IPv4 addresses in its free pool. ARIN will continue to process and approve requests for IPv4 address blocks. Those approved requests may be fulfilled via the Wait List for Unmet IPv4 Requests, or through the IPv4 Transfer Market.

IPv6 kan inte slå igenom på bred front snart nog.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin