Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-10-01
Nyhet

Gatekeeper inte så säkert som man kan tro

Threatpost:

Gatekeeper performs a number of checks on apps before it allows one to execute on an Apple machine. For example, it will not allow code to execute that’s not signed with an Apple developer certificate or if it’s not downloaded from the App Store. But what Gatekeeper fails to do, Wardle said, is check whether an app runs or loads other apps or dynamic libraries from the same or relative directory.

Har man inte järnkoll på vad man installerar är det en god ide att inte tillåta körning av osignerade applikationer i OS X.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin