Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-10-14
Nyhet

DuckDuckGo riktar kritik mot Google

Gabriel Weinberg, VD och grundare för DuckDuckGo:

It is a myth that you need to track people to make money in Web search. Most of the money is still made without tracking people by showing you ads based on your keyword, i.e. type in car and get a car ad.

Det är intressant att installera Ghost på sin Mac och sedan besöka DuckDuckGo – inga varningar över huvudtaget.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin