Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-10-14
Nyhet

Facebook kringgår avstängd bakgrundshämtning i iOS

Matt Galligan:

These screenshots should speak for themselves, but just to be painfully clear, I’ll set it up:

Over the last 7 days, Facebook is the greatest offender of battery drain on my iPhone 6s Plus

It accounted for 15% of all battery drain

Despite having background app refresh disabled, because the app isn’t “sleeping” properly when I hit the home button, it continues to drain.

Federico Viticci har en bra kommentar på detta som är enormt läsvärd.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin