Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-11-22
Nyhet

Programmerare dömd till döden i Syrien

Man kan ju tycka att Assad-regimen redan hade tagit övergreppen mot den egna befolkningen för långt men detta övergår åtminstone mitt förstånd.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin