Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2015-12-08
Nyhet

Facebook stänger sin experimentverkstad

CNET:

The social-networking giant has quietly curtailed its Creative Labs, the startup-like initiative that encouraged its employees to design innovative and unusual mobile software. Among the first casualties: Slingshot, an ephemeral messaging service that competed with Snapchat, and Rooms, a group messaging service.

Facebook kan gott ha nytta av att fokusera sina satsningar på mobila applikationer lite mer.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin