2016-01-26
Länk

Bakdörr hittade i andra Fortigate-produkter

Computer Security Online:

Customers are strongly advised to upgrade to the newly released FortiAnalyzer version 5.0.12 or 5.2.5, depending on which branch of the software they’re using. The 4.3 branch is not affected.

FortiSwitch users should upgrade to version 3.3.3 and FortiCache users to version 3.0.8 or to the 3.1 branch, which is not affected.

På tal om detta.

 Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri


© 2004 - 2017 Joacim Melin