Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2016-01-27
Länk

“Bara 8999 kablar kvar”

Mastodontjobb på CERN: koppla ur och ta bort 9000 kablar som inte används längre.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin