Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2016-05-03
Länk

Craig Wright är inte skapare av Bitcoin

Dan Kaminsky:

Yes, this is a scam.  Not maybe.  Not possibly.

För att citera W.C Fields:

If you can’t dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit.

 


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin