2016-05-17
Länk

Döp inte användare till “User” i Windows 8.1

Microsoft:

Symptoms
In Windows 8.1, when the user account name contains the word “user”, intermittently you will find the process taskhost.exe keeps consuming high CPU percentage.

Cause

This is a problem in the component DFPCommon.dl in Windows 8.1.

Resolution

To resolve the issue, do not create a user account contains the string “user” on the computer.

Ifall ni undrat, det vill säga.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här

© 2004 - 2017 Joacim Melin