2016-05-17
Länk

Döp inte användare till “User” i Windows 8.1

Microsoft:

Symptoms
In Windows 8.1, when the user account name contains the word “user”, intermittently you will find the process taskhost.exe keeps consuming high CPU percentage.

Cause

This is a problem in the component DFPCommon.dl in Windows 8.1.

Resolution

To resolve the issue, do not create a user account contains the string “user” on the computer.

Ifall ni undrat, det vill säga.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin