2016-05-19
Nyhet

Svenska Boliden smälter guld åt Apple

I en lista över vilka smältverk som Apple anlitar finns det en liten udda fågel bland drivor av företag i framför allt  Kina, Ryssland och Indonesien.

Det visar sig nämligen att svenska Boliden är ett av de företag som levererar guld till Apples tillverkning av olika produkter.

Listan över smältverk är drygt sex sidor lång och visar också vilka metaller som varje smältverk hanterar. Vart mineralerna, alltså råmaterialet, till de metaller som Apple använder i sin produktion kommer från är däremot mer oklart (jag har ställt frågan till Apple), men ett av länderna som tycks leverera mineraler är Indonesien.

Apple har annars strikta regler runt vilka som får leverera mineraler till Apples produkter och företaget kräver bland annat att intäkter från mineralproduktion inte får gynna en direkt eller indirekt part som ägnar sig åt någon form av krigsföring.  Länder som förklarats som icke-önskvärda som leverantörer av mineraler till Apple är Kongo, Angola, Burundi, Rwanda, södra Sudan, Tanzania, Uganda, Centralafrikanska republiken och Zambia med hänvisning till bland annat bristande respekt för mänskliga rättigheter.© 2021 Omsoc Publishing AB