2016-06-08
Länk

Com Hem köper Boxer

Två fel blir inte ett rätt, men vill man skicka in 1,3 miljarder i en marknad som är sakta utdöende så varför inte.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2016 Joacim Melin