Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2016-06-10
Länk

En stor anledning till Apples förändringar av App Store

Peter Kafka:

Your phone is full of apps, and you’re done downloading new ones — unless they’re Snapchat or Uber.

Apples nya regler och möjligheter för App Store-utvecklare, bland annat annonser vid sökningar, är inte gjorda för att göra användarnas liv enklare. Reglerna är gjorda för att göra utvecklarnas, och i slutändan Apples, liv enklare genom att försöka bibehålla den stadiga strömmen av nya applikationer som vi användare, förhoppningsvis, köper och installerar.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin