2016-06-13
Nyhet

Nytt filsystem från Apple: APFS

Råkar man vara på WWDC eller kollar in streamingsändningen imorgon tisdag, den 14:e juni, så kan man få se något så ovanligt som ett nytt filsystem (ding) från Apple, som kommer att släppas med OS X 10.12 eller macOS som det numera heter. Apple File System, APFS, heter underverket.

APFS ska enligt Apple skala “från en Apple Watch till en Mac Pro”, och ska vara byggt med kryptering som en primär funktion:

Apple File System supports nearly all of the features of HFS+, and offers improvements over HFS+, including 64-bit inode numbers, 1 nanosecond timestamp granularity, an expansive block allocator, support for sparse files, and a crash protection scheme.

Några observationer:

APFS stödjer inte RAID direkt men kan använda sig av Apple RAID-volymer för att stödja RAID0,1 och JBOD samt direktanslutna RAID-lösningar som bygger på extern hårdvara.

APFS har kryptering inbyggt, till skillnad från HFS+. I APFS kan man kryptera på flera olika sätt, där det enklaste är kryptering med en enda nyckel till det mest extrema med kryptering med flera nycklar och där metadata krypteras med en separat nyckel.

Tredjeparts-applikationer måste uppdateras för att stödja APFS.

APFS kommer inte stödjas av OS X 10.11 “Yosemite” eller tidigare versioner av operativsystemet.

Servrar som bygger på OS X macOS kommer kunna dela ut kataloger och volymer formatterade med APFS, med det lilla förbehållet att AFP-protokollet nu begravs då det inte kommer att stödja APFS. SMB kommer däremot fungera. Oklart om NFS kommer finnas med på listan över stödda protokoll men det förutsätter jag.

APFS kommer att kunna krympa och växa olika volymer dynamiskt och utan att behöva formatera om en volym. Detta kallar Apple “Space Sharing” vilket låter flera filsystem dela på den underliggande lediga diskytan.

En sak som är lite förvirrande är att i en APFS-container rapporteras samma storlek som diskens totala lediga yta. I en container kan flera volymer finnas och den lediga ytan i varje volym, vilken är samma som diskens totala lediga yta, rapporteras till användaren. Apple anger ett exempel där det i en container på 100GB finns volym A som använder 10GB och volym B använder 20GB vilket gör att båda volymerna har 70GB ledig yta även om de endast är på 10 respektive 20GB. 

APFS har också lånat ett och annat från ZFS. Bland annat kommer det nya filsystemet stödja “kloning” av filer och kataloger vilket inte tar någon ytterligare diskyta i anspråk. När en fil klonas så är det endast de förändrade blocken som skrivs ned på en ny plats på disken.

Apple har också, äntligen, insett att snaphots är något att hänga i granen varför APFS kommer stödja detta.

Om man som utvecklare redan nu vill börja mecka med APFS finns det några begränsningar att ha i åtanke: APFS kan inte användas som en uppstartsdisk för din Mac. Filnamn är endast case sensitive och du kan inte använda Time Machine, FileVault eller Fusion drive med APFS.

APFS kommer inte släppas förrän 2017 och enligt Apple finns det i dagsläget inga planer på att släppa APFS som öppen källkod. När APFS slutligen släpps kommer också mer detaljerad dokumentation att släppas av Apple.© 2021 Omsoc Publishing AB