2016-06-15
Retro

OS X + OS/2 = ?

Ur kategorin “dokumentation man inte förväntar sig ska finnas hos Apple” finner vi idag dokumentet “The OS/2 Table”:

The 'OS/2' table consists of a set of metrics that are required by and Windows. It is not used by OS X.

The format of this table has changed over time. The original TrueType specification had this table at 68 bytes long. The first OpenType version had it at 78 bytes long, and the current OpenType version is even larger. To determine which kind of table your software is dealing with, it’s best both to consider the table’s version and its size.

The layout of the (68-byte) table is shown in Table 1 below. For details on later OpenType extensions, consult the OpenType specification.

Historien kastar långa skuggor även över Apple…Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri


© 2004 - 2017 Joacim Melin