Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2016-06-30
Länk

Facebook dumpar Paper

iMore:

Facebook will remove its Paper app from the iOS App Store. An in-app message stated that Paper will no longer work after July 29.

Ännu ett av Mike Matas experiment sedan han kom till Facebook. Känns som pöjken borde stannat på Apple några år till.

 


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin