2016-08-03
Länk

The Verge-grundare startar eget

Joshua Topolsky:

So what will matter in the next age of media?

Compelling voices and stories, real and raw talent, new ideas that actually serve or delight an audience, brands that have meaning and ballast; these are things that matter in the next age of media.

Topolskys nya publikation ska heta The Outline.Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri


© 2004 - 2017 Joacim Melin