2016-08-05
Nyhet

Hacka iOS – få betalt av Apple

Apple är sannerligen inte först med att betala för hittade säkerhetshål i sina produkter. Microsoft, Facebook och Google har gjort det i åratal men när Apple nu gör det så är inte “prispengarna” helt fy-skam, även om Google som jämförelse betalade ut över två miljoner dollar till personer eller organisationer förra året som hittade säkerhetshål i Googles produkter och tjänster.

Apples säkerhetssexpert Ivan Krstic presenterade programmet på årets Black Hat-konferens under programpunkten “Behind the scenes of iOS Security” och programmet är begränsat till fem olika punkter, sannolikt punkter som Apple är extra oroliga för.

Hittar du exenpelvis ett sätt att komma åt data du själv inte äger i ett iCloud-konto på Apples servrar så är det exempelvis värt drygt 425000 svenska kronor. Lyckas du knäcka dig in i firmware-delen av iOS som kontrollerar systemets uppstart och kan berätta hur du gjorde är det värt drygt 1,7 miljoner kronor.

Det kanske enklaste hacket, att bryta sig ur en sandboxad process för att komma åt användardata utanför den sandboxen, är värt motsvarande drygt 210000 kronor.

För att delta i programmet som delar ut dessa pengar måste man bli inbjuden av Apple, men Apple lovar också att programmet ska bli allt mer öppet ju längre det finns.

Syftet med programmet är, givetvis, att höja säkerheten i iOS men också att försvåra jailbreaking så mycket som möjligt.© 2021 Omsoc Publishing AB