Ditt stöd är viktigt! Med din hjälp finns Macpro kvar även i framtiden. Läs mer här
!

2016-09-04
Länk

Hillary Clinton körde e-postserver på Power Mac G4

Ars Technica:

Perhaps Clinton’s troubles began when she switched from a Blackberry-hosted e-mail account to an account on her Clintonemail.com domain—a domain hosted on an Apple Power Mac “G4 or G5” tower running in the Clintons’ Chappaqua, New York residence. The switch to the Power Mac as a server occurred the same month she exchanged messages with Powell.

Hon har god smak när det gäller datorer, åtminstone.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här om hur du hjälper Macpro förbli annonsfri

© 2004 - 2017 Joacim Melin