2016-12-08
Länk

Telia-bolag läckte uppgifter om egna och andra operatörers kunder

Bahnhof:

En databas med personuppgifter för drygt 5600 bredbandskunder i norra Stockholm har av misstag skickats ut till ett dussin kommersiella företag. Databasen sändes ut från kommunikationsoperatören Zitius, ett dotterbolag till Telia. Post- och telestyrelsen granskar incidenten.

Bahnhof-kunder finns bland de drabbade. Bahnhof beklagar att Telia-bolaget skickat ut databasen.

“Mänskliga faktorn” sägs vara orsaken…© 2021 Omsoc Publishing AB