2017-01-18
Länk

Hur Pixar nästan raderade hela Toy Story 2

Kottke:

It took another several days of the entire crew working on that initial restoral to really understand that the restoral was, in fact, incomplete and corrupt.

Oops.


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här

© 2004 - 2017 Joacim Melin