2017-02-13
Länk

Hovrättsdom blockerar piratsajter

Svea Hovrätt:

Patent- och marknadsöverdomstolen har därför kommit fram till att internetleverantören ska förbjudas att medverka till intrången på så sätt att bolaget åläggs att genom tekniska blockeringsåtgärder hindra bolagets abonnenters tillgång till tjänsterna The Pirate Bay och Swefilmer via specifikt listade domännamn och webbadresser.

/etc/hosts eller c:\windows\system32\drivers\etc\hosts är sannolikt filer som Svea Hovrätt aldrig hört talas om…


Macpro är annonsfri för att göra din läsupplevelse bättre.
Läs mer här

© 2004 - 2017 Joacim Melin