2017-02-20
Länk

Ingen kärlek för iBooks från Apple

Michael Cohen:

I cannot see into the heart of Apple to judge the depth of its love for iBooks, but, from external appearances, whatever affection it has seems to become ever more shallow with each passing release. And, for an ebook lover like me, that is heartbreaking.

Jag har inte 700 böcker i min samling, men jag har tillräckligt många för att uppleva problem med synkronisering av böcker mellan mina datorer, plattor och telefoner. Rätt typiskt för att vara Apple detta, på något sätt.© 2021 Omsoc Publishing AB