2017-06-03
Podcast

Björeman//Melin, avsnitt 79: Ett Wii i Spånga

Karriärmöjligheter, grafikkort, publiceringssystem för väldigt stora bloggar, Docker, JSON Feed, lite mer om Statistiska Centralbyrån och sen pratar vi några minuter om Bruce Willis och Die Hard också.

Läs mer här.© 2021 Omsoc Publishing AB