2017-08-11
Länk

Amerikansk FoxConn-fabrik en dålig affär

The Verge:

Wisconsin’s plan to treat Foxconn to $3 billion in tax breaks in exchange for a $10 billion factory is looking less and less like a good deal for the state. In a report issued this week, Wisconsin’s Legislative Fiscal Bureau said that the state wouldn’t break even on its investment until 2043 — and that’s in an absolute best-case scenario.

How many workers Foxconn actually hires, and where Foxconn hires them from, would have a significant impact on when the state’s investment pays off, the report says.

Tydligen är vissa amerikanska delstater beredda att betala vad som helst för att skapa jobb för sina invånare, men de skjuter problemet med sin egna ekonomi framför sig med minskade skatteintäkter genom de massiva skattesubventioner de ger företag som etablerar sig där till förmån för ökade skatteintäkter i takt med att fler invånare får jobb – huruvida tappet från det tidigare kan vägas upp med intäktetrna från det senare låter jag vara osagt men jag har svårt att tänka mig att fabriksjobb hos Foxconn är att betrakta som högavlönade jobb.

Om detta är de “Apple-fabriker” som Trump stod och skröt om återstår väl att se.© 2021 Omsoc Publishing AB